Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

A KSZR jogi és financiális hátterét, alapjait az alábbi jogszabályok rögzítik:

1997. évi CXL. törvény: net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV

13/2013.(II.4.) EMMI rendelet: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158943.237526

39/2013.(V.31.) EMMI rendelet: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160860.242369

 

 

 

Komárom-Esztergom megye Magyarország legkisebb (2265,08 km2) és legsűrűbben lakott megyéje (314 450 fő, 139 fő/km? ?2009). 76 településéből a megyeszékhelyen kívül 10 kapott városi rangot. A József Attila Megyei Könyvtár hálózati és módszertani központként Komárom-Esztergom megye könyvtárainak működését, tevékenységét figyelemmel kíséri.

 

A megújult hálózati könyvtári ellátás

 

2013. január 1-jétől megszűnt a kistérségi közigazgatási rendszer, és ezzel egyidejűleg a kistérségi könyvtári ellátás korszaka is lezárult.

Korábban Komárom-Esztergom megye 7 kistérségéből 5-ben működött mozgókönyvtári ellátás Esztergom, Dorog, Kisbér, Tata városi könyvtáraival és Tatabányán a József Attila Megyei Könyvtárral, mint ellátó központokkal kötött szerződések alapján.

2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról új alapokra helyezte a mozgókönyvtári ellátást.

A törvény értelmében a települési könyvtári ellátás biztosítása továbbra is a települési önkormányzatok kötelező feladata, melyet a községi és a városi önkormányzat vagy nyilvános könyvtár fenntartásával vagy - az 5 ezer fő alatti települések esetében - a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesítheti.

Megyénkben összesen 59 települési önkormányzat döntött úgy, hogy megállapodást köt a Megyei Könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.

Ezek a következők:

1000 fő alatti települések (23):

 • Ácsteszér
 • Aka
 • Annavölgy
 • Bakonybánk
 • Bakonysárkány
 • Bársonyos
 • Csatka
 • Csém
 • Csép
 • Dág
 • Dunaszentmiklós
 • Epöl
 • Ete
 • Kerékteleki
 • Kisigmánd
 • Máriahalom
 • Mocsa
 • Mogyorósbánya
 • Szákszend
 • Úny
 • Várgesztes
 • Vérteskethely
 • Vértestolna

 

1001 és 1500 fő közötti települések (11):

 • Bakonyszombathely
 • Dad
 • Dömös
 • Gyermely
 • Héreg
 • Kömlőd
 • Neszmély
 • Réde
 • Súr
 • Szomor
 • Vértessomló

 

1501 és 5000 fő közötti települések (24):

 • Ászár
 • Baj
 • Bajna
 • Bajót
 • Császár
 • Csolnok
 • Dunaalmás
 • Kecskéd
 • Kesztölc
 • Kocs
 • Környe
 • Leányvár
 • Nagysáp
 • Naszály
 • Pilismarót
 • Sárisáp
 • Süttő
 • Szárliget
 • Szomód
 • Tardos
 • Tarján
 • Tárkány
 • Tokodaltáró
 • Vértesszőlős

Az 5 ezer fő alatti települések önkormányzatai és a József Attila Megyei Könyvtár között 2012. december 31-ig megkötött megállapodásban a Megyei Könyvtár a dokumentum-, az információ-, a számítógépes- és a közösségi szolgáltatások teljesítését vállalta, valamint szakmai továbbképzések biztosítását.

A megállapodás értelmében az önkormányzatok vállalták a könyvtári szolgáltatóhely működtetését és fenntartását, internet-elérhetőség biztosítását, könyvtáros alkalmazását továbbá a községi könyvtár lakossági igényekhez igazodó nyitva tartását. Az önkormányzatok a megállapodásban ígéretet tettek arra is, hogy tájékoztatják a Megyei Könyvtárat a községi könyvtárban bekövetkező személyi változásokról, és a könyvtár által benyújtandó pályázatokról.

Az újonnan felépülő könyvtári szolgáltató rendszer működését a központi költségvetés az önkormányzatok költségvetési fejezetében, illetve az úgynevezett könyvtári normatíva biztosításával támogatja, mely a lakosságszámhoz igazodva került megállapításra.

Az egységes megyei könyvtári ellátó rendszer kiépítésén és működtetésén túl a 2012. évi Kulturális törvény 18. §-a további állami feladattal bízta meg a megyei könyvtárakat, melynek értelmében:

-ellátják a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat;

- szervezik a területükön működő könyvtárak együttműködését;

- végzik és szervezik a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását;

- a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújtanak;

- szervezik a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását;

- végzik az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést;

- működtetik a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert;

- koordinálják a települési könyvtárak fejlesztését;

- koordinálják a települési könyvtárak minősítésének előkészítését;

- ellátják az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat.