Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

A KSZR jogi és financiális hátterét, alapjait az alábbi jogszabályok rögzítik:

1997. évi CXL. törvény: net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV

13/2013.(II.4.) EMMI rendelet: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158943.237526

39/2013.(V.31.) EMMI rendelet: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160860.242369

Hálózati-módszertani tevékenység

Komárom-Esztergom megye Magyarország legkisebb (2265,08 km²) és legsűrűbben lakott megyéje: 311411 főnyi lakosság 139 fő/km²-es népsűrűséggel - 2011-es adatok alapján. 76 településéből a megyeszékhelyen kívül 11 kapott városi rangot. A József Attila Megyei Könyvtár hálózati és módszertani központként Komárom-Esztergom megye könyvtárainak működését, tevékenységét figyelemmel kíséri.

 

A megújult hálózati könyvtári ellátás

2013. január 1-jétől megszűnt a kistérségi közigazgatási rendszer, és ezzel egyidejűleg a kistérségi könyvtári ellátás korszaka is lezárult.

Korábban Komárom-Esztergom megye 7 kistérségéből 5-ben működött mozgókönyvtári ellátás Esztergom, Dorog, Kisbér, Tata városi könyvtáraival és Tatabányán a József Attila Megyei Könyvtárral, mint ellátó központokkal kötött szerződések alapján.

2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról új alapokra helyezte a mozgókönyvtári ellátást.

A törvény értelmében a települési könyvtári ellátás biztosítása továbbra is a települési önkormányzatok kötelező feladata, melyet a községi és a városi önkormányzat vagy nyilvános könyvtár fenntartásával vagy - az 5 ezer fő alatti települések esetében - a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesítheti.

Megyénkben összesen 60 települési önkormányzat döntött úgy, hogy megállapodást köt a Megyei Könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.

Ezek a következők:

1000 fő alatti települések (23):

Ácsteszér

Aka

Annavölgy

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bársonyos

Csatka

Csém

Csép

Dág

Dunaszentmiklós

Epöl

Ete

Kerékteleki

Kisigmánd

Máriahalom

Mocsa

Mogyorósbánya

Szákszend

Úny

Várgesztes

Vérteskethely

Vértestolna

 

1001 és 1500 fő közötti települések (11):

Bakonyszombathely

Dad

Dömös

Gyermely

Héreg

Kömlőd

Neszmély

Réde

Súr

Szomor

Vértessomló

 

1501 és 5000 fő közötti települések (26):

Ászár

Baj

Bajna

Bajót

Bokod

Császár

Csolnok

Dunaalmás

Kecskéd

Kesztölc

Kocs

Környe

Leányvár

Nagysáp

Naszály

Pilismarót

Sárisáp

Süttő

Szárliget

Szomód

Tardos

Tarján

Tárkány

Tokod

Tokodaltáró

Vértesszőlős

Az 5 ezer fő alatti települések önkormányzatai és a József Attila Megyei Könyvtár között 2012. december 31-ig megkötött megállapodásban a Megyei Könyvtár a dokumentum-, az információ-, a számítógépes- és a közösségi szolgáltatások teljesítését vállalta, valamint szakmai továbbképzések biztosítását.

A megállapodás értelmében az önkormányzatok vállalták a könyvtári szolgáltatóhely működtetését és fenntartását, internet-elérhetőség biztosítását, könyvtáros alkalmazását továbbá a községi könyvtár lakossági igényekhez igazodó nyitva tartását. Az önkormányzatok a megállapodásban ígéretet tettek arra is, hogy tájékoztatják a Megyei Könyvtárat a községi könyvtárban bekövetkező személyi változásokról, és a könyvtár által benyújtandó pályázatokról.

Az újonnan felépülő könyvtári szolgáltató rendszer működését a központi költségvetés az önkormányzatok költségvetési fejezetében, illetve az úgynevezett könyvtári normatíva biztosításával támogatja, mely a lakosságszámhoz igazodva került megállapításra.

Az egységes megyei könyvtári ellátó rendszer kiépítésén és működtetésén túl a 2012. évi Kulturális törvény 18. §-a további állami feladattal bízta meg a megyei könyvtárakat, melynek értelmében:

-ellátják a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat;

- szervezik a területükön működő könyvtárak együttműködését;

- végzik és szervezik a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását;

- a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújtanak;

- szervezik a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását;

- végzik az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést;

- működtetik a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert;

- koordinálják a települési könyvtárak fejlesztését;

- koordinálják a települési könyvtárak minősítésének előkészítését;

- ellátják az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat.